Avelės Sapnas

Internetinė DROPS mezgimo siūlų parduotuvė

8 683 41444

Jei turite klausimų ar norite užsisakyti, skambinkite

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento duomenų apsaugą LR įstatymų nustatyta tvarka.

Vartotojas, norėdamas tapti Klientu, užsiregistruoja Pardavėjo el. parduotuvėje ir pateikia registracijos metu prašomus duomenis.

Klientas suteikia teisę Pardavėjui tvarkyti Kliento asmeninius duomenis šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais. Pardvėjas turi teisę naudoti Kliento asmens duomenis tik Kliento indentifikavimui užsakant prekes bei užsakytų prekių pristatymui.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai šią informaciją būtina pateikti norint įvykdyti Kliento užsakymą (pvz., prekių tiekimas, pristatymas ir kt.). Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, jei to reikalauja kompetetinga LR Valstybės institucija įstatymų numatytais atvejais ir tvarka, arba Kliento rašytiniu sutikimu.

Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti trečiajai šaliai. Jei nesilaikoma šios taisyklės, visa atsakomybė tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją. Pardavėjas, atsižvelgdams į Kliento pranešimą, įsipareigoja nedelsiant užblokuoti Kliento prisijungimą arba pakeičia prisijungimo duomenis ir apie tai informuoja Klientą.